i love cats

DIAGNOZA


 • Zespół diagnostyczny stanowią:


  psycholog
  pedagog / pedagog specjalny
  lekarz psychiatra
  logopeda
  neurologopeda
  terapeuta integracji sensorycznej


  Wczesna diagnoza to klucz do sukcesu !


  Dzięki diagnozie można rozpoznać i stwierdzić problem. Ponadto daje ona możliwość dokładnej obserwacji profilu rozwojowego dziecka, a co za tym idzie ocenić jego trudności oraz obszary zaburzeń. Nasz ośrodek dysponuje szeroką bazą testów psychologicznych (wydanych oraz rekomendowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), jak również logopedycznych, neurologopedycznych i pedagogicznych – które służą do diagnozy. Dzieci trafiające na diagnozę do ośrodka badane są i obserwowane przez wielu specjalistów tj. psychologa dziecięcego, pedagoga, logopedę, jak również lekarza psychiatrę, neurologopędę oraz terapeutę integracji sensorycznej jeżeli zaistnieje taka konieczność. Dodatkowo poddawane są obserwacji: swobodnej, kierowanej, a także w trakcie zabawy z rówieśnikami ( * jeżeli zaistnieje taka konieczność). Po przeprowadzonym badaniu rodzic otrzymuje diagnozę zawierającą opis rozwoju dziecka z zaleceniami oraz wskazówkami do podjęcia odpowiednich terapii.

  Główny cel to określenie charakteru zaburzeń lub ich wykluczenie. Kładziemy nacisk na wczesną diagnostykę w kierunku wszelkich niedojrzałości oraz zaburzeń rozwoju dziecka. Wczesna diagnoza i szybko podjęte działania terapeutyczne dają większą szansę na wyrównanie problemów rozwojowych. Diagnozujemy dzieci w kierunku autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD oraz innych zaburzeń, a także problemów szkolnych.

  Można skorzystać z dwóch wariantów badania:


  1. Badanie psychologiczno-logopedyczno-psychiatryczne. Przeprowadzona diagnoza odbywa się zespołowo.
  Składa się z czterech spotkań: badanie indywidualne z każdym ze specjalistów, obserwacja w grupie rówieśniczej.

  2. Indywidualne badanie z wybranym specjalistą:
  Badanie psychologiczne
  Badanie lekarskie (psychiatra dziecięcy)
  Badanie logopedyczne