i love cats

DOGOTERAPIA


 • Jedna z form zooterapii, która ma "magiczny" wpływ szczególnie na dzieci.

  Umożliwia w naturalny sposób wykonywanie trudnych, czasem mozolnych ćwiczeń. Pies bardzo szybko nawiązuje więź, która umożliwia szybszy postęp leczenia oraz wpływa korzystnie na rozwój psychiczny i społeczny dziecka. Te kochane czworonogi stają się najlepszym przyjacielem, który bezwarunkowo "oddaje" swoje serce. Motywują dzieci do podejmowania działań, wprowadzają spontaniczność, radość, zwiększają wiarę we własne możliwości, a co ważniejsze zapewniają poczucie bezpieczeństwa.

  Kontakt ze zwierzętami jest naturalną potrzebą ludzką, szczególnie ważną dla dzieci. Obecność psa wzbogaca osobowość najmłodszych, rozbudowuje ich świat wewnętrzny, stymuluje percepcję, wrażliwość i odpowiedzialność - stwarza niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju atmosferę ułatwiającą komunikację i rozwój.

  > > > ZAJĘCIA RÓWNIEŻ...   < < <

  Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej bądź grupowej, w zależności od stopnia niepełnosprawności, diagnozy oraz zaleceń lekarskich. Dostosowane są do wieku rozwojowego, potrzeb, możliwości oraz kondycji dziecka.

  Zajęcia są prowadzone przez psycholog dziecięcego, psychoterapeutę, dogoterapeutę Marikę Maciejewską.


  DOGOTERAPIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW


  • Dogoterapia prowadzona jest również w przedszkolach.

   W ramach edukacji humanitarnej zajęcia ukierunkowane są na realizacje celów dotyczących kształtowania bezpiecznych, prozdrowotnych i proekologicznych postaw w kontaktach dzieci z psami. Warto podkreślić, iż co roku dochodzi do kilkunastu przypadków poważnego pogryzienia dzieci przez psy. Zajęcia mają na celu nauczyć jak zapobiegać przykrym, a nawet tragicznym zdarzeniom będącym efektem kontaktu z obcym, nieznanym psem. Ponadto program dba o stopniowe, a także powolne oswajanie się z towarzystwem psa. W ramach zajęć dzieci uczone są bezpiecznego podchodzenia, dotykania psów, a także bezpiecznej zabawy z nimi. Pokazujemy jak należy zachować się w momencie, kiedy napotkamy psy szczekające, warczące czy też atakujące. Obecność psa wzbogaca osobowość najmłodszych, rozbudowuje ich świat wewnętrzny, stymuluje percepcję, wrażliwość i odpowiedzialność - stwarza niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju atmosferę ułatwiającą komunikację i rozwój. Nauka jest dla dziecka zabawą, a nie przymusem!


   Program dodatkowo zawiera elementy:


   - Elementy relaksacyjne, ogólnorozwojowe, terapeutyczne

   Zabawy i gry ruchowe są ulubioną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Taka forma zajęć ma na celu wyciszenie, a także zredukowanie lęku, napięć oraz stresu. Pies wyzwala w dzieciach dużo radości, aktywizuje je do działania, sprawia, że czują się one ważne i potrzebne. Kontakt ze zwierzęciem jest więc dla dzieci ogromnym bodźcem zachęcającym do pracy i nauki.

   - Elementy edukacyjne

   Wdrażanie zasad bezpiecznego dotykania, karmienia oraz podchodzenia do psów, a także prawidłowej zabawy z nimi. Nauka odpowiedniego zachowania się w stosunku do psów szczekających, warczących oraz atakujących, jak i również prawidłowego trzymania smyczy podczas spaceru z psem.
   Elementy dydaktyczne tj. liczenie, rozpoznawanie kształtów, rozróżnianie i zapamiętywanie kolorów, poznawanie literek, nazywanie i wskazywanie wymienionych części ciała, rozwijanie percepcji słuchowej i poczucia rytmu, rozwijanie sprawności manualnej, stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć poprzez zabawy z psem, kształtowanie postaw w zakresie dbania i poszanowania zabawek oraz zwierząt itp.
   Proponowany cykl ćwiczeń obejmuje obszary rozwijające i usprawniające m.in. motorykę, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo- ruchową, pamięć słuchową, mowę, myślenie i orientację przestrzenną.

   - Elementy logopedyczne

   Sfera ta kładzie nacisk na kształtowanie prawidłowej mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym oraz leksykalnym. Brane jest także pod uwagę doskonalenie mowy już ukształtowanej. Ponadto poprawiana zostaje sprawność narządów artykulacyjnych tj. języka, podniebienia, warg.


   Zajęcia prowadzone są także poza naszym ośrodkiem.