i love cats

SZKOLENIA I WARSZTATY


 • Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla przedszkoli, szkół oraz innych instytucji.


  Wykład „Terapia dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Zespołem Dwona, ADHD, Mutyzm”
  Warsztaty dla rodziców „ Nowocześni Rodzice”
  Wykład i warsztaty „ABC Przedszkolaka”
  Wykład i warsztaty „Terapia z udziałem zwierząt – dogoterapia”
  Wykład i warsztaty „Zabawy rozwijające mowę dziecka”