i love cats

TERAPIA DLA DZIECI


  • W naszym ośrodku stawiamy na wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny sprzęt.

    Wykorzystujemy różne metody dostosowane do potrzeb oraz możliwości dziecka. Specjalizujemy się głównie w stymulacji oraz terapii dzieci. Działania nasze skierowane są w szczególności do dzieci: zagrożonych autyzmem, autystycznych, z zespołem Aspergera i Mutyzmem, ADHD, a także MPD i zespołem Downa oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Pomagamy także dzieciom w eliminowaniu problemów dotyczących sfery intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, jak również wszelkich niepowodzeń szkolnych, trudnych zachowań oraz zaburzeń mowy i komunikacji. W naszej placówce właściwa terapia poprzedzona jest wnikliwą diagnozą, która stanowi klucz do sukcesu. Dzięki diagnozie można rozpoznać i stwierdzić problem. Ponadto daje ona możliwość przeprowadzenia dokładnej obserwacji profilu rozwojowego dziecka, a co za tym idzie ocenić jego trudności oraz obszary zaburzeń. Dzieci objęte terapią dostają program terapeutyczny dostosowany do wieku rozwojowego, potrzeb, możliwości oraz kondycji dziecka.

    Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej bądź grupowej, w zależności od stopnia niepełnosprawności, diagnozy oraz zaleceń lekarskich. Dostosowane są do wieku rozwojowego, potrzeb, możliwości oraz kondycji dziecka.

Wykorzystywane metody pracy w terapii dzieci:

Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia! – każdy z naszych podopiecznych ma inne zainteresowania, upodobania, a przede wszystkim potrzeby, problemy i deficyty. Wszystko to bierzemy pod uwagę wybierając dla niego odpowiednie metody pracy wykorzystywane w terapii. Bardzo często stosujemy elementy różnych metod, tak aby stworzyć idealną metodę dla każdego dziecka. Co najważniejsze nasi terapeuci, którzy pracują z dzieckiem tworzą program terapeutyczny w porozumieniu, tak aby metody wzajemnie się nie wykluczały.    > > > POZNAJ STOSOWANE METODY !   < < <


W naszym ośrodku można skorzystać z następujących form terapii dla dzieci: